NOTA LEGAL

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.perfumsbachs.com; és un domini de l'empresa PERFUMS BACHS, S.A.amb domicili social a C/ Alacant, 21 -17005- GIRONA; telèfon +34 972 231 711 i correu electrònic info@perfumsbachs.com

La societat PERFUMS BACHS, S.A.. amb el CIF: (ES) A-17081894 que figura inscrita al registre mercantil de GIRONA (ESPANYA), Tomo .419,  Libro.325,  Secc.3ª ,  Folio.106,  Hoja.6.023.  Inscrip. 1ª.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS.

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb PERFUMS BACHS, S.A.; a través del seu web www.perfumsbachs.com es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l'Usuari. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat dePERFUMS BACHS, S.A.; el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzema en una base de dades propietat de PERFUMS BACHS, S.A., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal-RGPD 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties Digitals LOPDGDD 3/2018 de 5 de Desembre.

PERFUMS BACHS, S.A., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i serveis que pogués considerar d'interès per al mateix.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a l'accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és PERFUMS BACHS, S.A.; amb domicili social a aquests efectes a: C/ Alacant, 21, -17005 - GIRONA.

La legitimació per al tractament és l'interès legítim de PERFUMS BACHS, S.A., en mantenir la relació existent amb l'Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, PERFUMS BACHS, S.A., recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.perfumsbachs.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a PERFUMS BACHS, S.A.; C/ Alacant, 21 -17005 –GIRONA- Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@perfumsbachs.com

L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a PERFUMS BACHS, S.A.; o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari.

FORMULARIS DE CONTACTE

De conformitat amb el que disposa el RGPD UE-2016/679 i la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals; l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de PERFUMS BACHS, S.A. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades tal com contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant escrit a: PERFUMS BACHS, S.A. C/ Alacant, 21 -17005- GIRONA;, “Ref. Protecció de Dades” o e-mail a: info@perfumsbachs.com.