PARFUMS BACHS, S.A.
www.perfumsbachs.com
PW CATALÀ

AVÍS LEGAL

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.perfumsbachs.com és un domini de l'empresa PERFUMS BACHS, S.A., amb domicili social a C/ Alacant, 21 -17005- GIRONA (GIRONA) - ESPANYA, telèfon +34
972.231711 i correu electrònic info@perfumsbachs.com


La societat PERFUMS BACHS, S.A., amb el CIF: (ES) A-17081794 figura inscrita al registre mercantil de GIRONA (ESPANYA), tom 419, llibre 325, Secció 3o, foli 106, fulla 6023, inscripció 1º.


Dades identificatives del Responsable de tractament:


• Raó social: PERFUMS BACHS, SA
• Domicili social: C/ Alacant, 21 -17005- GIRONA (GIRONA).


Dades identificatives i de contacte de Protecció de Dades – Berta Faura: rgpd@perfumsbachs.com

ACCÉS I USUARIS


L'accés al lloc web www.perfumsbachs.com atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI,  i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'USUARI de totes i cadascuna de les
presents CONDICIONS D'US.


La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït. No obstant això, PERFUMS BACHS, S.A. es reserva la possibilitat de condicionar l'accés de determinats serveis puntuals al previ
registre de l' USUARI mitjançant l'emplenament de l'oportú Formulari de contacte, que es trobarà, si s’escau, a disposició de qui desitgi registrar-se com a USUARI REGISTRAT.


Quan sigui necessari que l'USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li serà aplicable el que es disposa en l'epígraf sobre Política de Privacitat. Sol.licitem consulti la mateixa.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús de la Web amb finalitats il·lícites o lesives contra PERFUMS BACHS, S.A. o qualsevol tercer, que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.